Thomas Boberg

Europa

Ci wszyscy ludzie którzy nie wiedzą nic o wczoraj
Ci wszyscy ludzie którzy zapomnieli skąd przyszli
Ci wszyscy ludzie którzy zgubili swoje klucze
Ci wszyscy ludzie którzy zostaną poza klubem
Ci wszyscy ludzie którzy nie mieszczą się na czubku mojego pióra
Ci wszyscy ludzie którzy idą za strategią strachu
Ci wszyscy ludzie którzy się mijają
Ci wszyscy ludzie którzy zamknęli się w środku i wyrzucili klucz
Ci wszyscy ludzie którzy przychodzą na czas lecz nie osiągają celu
Ci wszyscy ludzie którzy nie pragną doświadczyć jutra
Ci wszyscy ludzie którzy zostają choć czeka na nich pociąg
Ci wszyscy ludzie którzy wystają w śniegu przed zamkniętą bramą
Ci wszyscy ludzie którzy nie umieją być tam gdzie są

Przełożyła Bogusława Sochańska

Thomas Boberg

Europa

Alle de mennesker der ikke kender i går
Alle de mennesker der har glemt hvor de kom fra
Alle de mennesker der har tabt deres nøgler
Alle de mennesker der ikke må være i klubben
Alle de mennesker der ikke kan være på spidsen af min pen
Alle de mennesker der følger angstens strategi
Alle de mennesker der går forbi hinanden
Alle de mennesker der lukker sig inde og smider nøglen væk
Alle de mennesker der kommer til tiden men ikke når frem
Alle de mennesker der ikke vil opleve i morgen
Alle de mennesker der bliver skønt toget venter
Alle de mennesker der venter i sneen men porten er lukket
Alle de mennesker der ikke kan være hvor de er

Inger Christensen, ur. w 1935 r., zm. w 2009 r,. wybitna przedstawicielka duńskiego postmodernizmu, należy do panteonu duńskiej literatury. Autorka siedmiu tomów poetyckich, trzech powieści, dwóch tomów esejów, utworów dramatycznych i.in. Uhonorowana m.in. Nagrodą Nordycką Akademii Szwedzkiej (1994), Austriacką Nagrodą Państwową w dziedzinie literatury (1994) i Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Poezji w Liège (1995). Przez wielu europejskich krytyków uważana za duńską kandydatkę do Nagrody Nobla. Wiersz pochodzi z tomu alfabet, wydawnictwo Lokator 2018.

Inger Christensen,  xxxx 

Bogusława Sochańska, tłumaczka, autorka tekstów krytycznoliterackich i esejów poświęconych duńskiej literaturze i kulturze, absolwentka filologii duńskiej na UAM. Za najważniejsze w swoim dorobku uważa przekłady twórczości Hansa Christiana Andersena, tłumaczenia współczesnej poezji duńskiej i wprowadzenie do kultury polskiej prozy i poezji Janiny Katz.

 

Bogusława Sochańska