Muharrem Dayanç

Europejska Opowieść

Przez wieki wskazywałam drogę,
Wszystkim kulturom świata.
Każda z moich dróg prowadziła do Rzymu.
Były na nich Budapeszt, Wiedeń, Paryż.

Byłam snem,
Nocami gwiazdy spadały z nieba.
Pływałam czasem w Tamizie, w Drinie,
Czasem w Sekwanie, czasem w Unie,
 Zmęczona dryfowałam w Dunaju.

Byłam najdłuższą powieścią 
Ty byłaś poetycką twarzą świata,
Byłam Michałem Aniołem, ożywiającym marmury.
Ty byłaś architektonicznym marzeniem, Mimarem Sinanem.
I nadszedł dzień rozłąki 
Choć jesteśmy tuż obok.

Przełożył Öztürk Emiroğlu

Muharrem Dayanç

Avrupa Hikayesi

Asırlarca yol gösterdim,
Dünya kültürlerine.
Her yolum Roma’ya çıkardı. 
Yol üzre Budapeşte’m, Viyana’m, Paris’im vardı. 

Bir düştüm, 
Yıldızlar gecelerime sızardı.
Bazen Thames’ta yüzerdim, Drina’da,
Bazen Seine’de, bazen Una’da,
Tuna’da yorgun kulaçtım. 

Ben upuzun bir romandım.
Sen şiir yüzüydün dünyanın.
Ben Mikelanj’dım, mermeri canlandıran,
Sen Sinan’dın taşın rüyası.
Ve gün geldi uzak düştük,
Oysa yurtlarımız yan yanaydı.

Muharrem Dayanç, urodził się w wiosce Karaçam, niedaleko Geyve, w regionie Marmara. Szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum ukończył w Adapazari, a w roku 1990 obronił pracę licencjacką na kierunku Turkologia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Stambulskiego. Na tym samym uniwersytecie obronił pracę magisterską pt. „Życie i utwory Halila Nihata Boztepe”, a następnie doktorską zatytułowaną „Systematyczna analiza koncepcji socjologicznej, literaturoznawczej oraz językowej w czasopiśmie Sırat-ı Müstakim”. Przez 6 lat pracował jako nauczyciel języka tureckiego i literatury mianowany przez Ministerstwo Edukacji. Od roku 1997 wykłada w Zakładzie Nowej Literatury Tureckiej w Instytucie Literatury i Języka Tureckiego na Wydziale Nauk Ścisłych i Literatury na Uniwersytecie Osmangazi w Eskişehir.

Muharrem Dayanç, Sakarya, Geyve, Karaçam Köyü’nde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Adapazarı’nda tamamladıktan sonra, 1990 yılında, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Daha sonra aynı üniversitede; Halil Nihat Boztepe Hayatı ve Eserleri konulu teziyle yüksek lisans ve Sırat-ı Müstakim Dergisindeki Dil, Edebiyat ve Sosyal Kavramların Sistematik İncelenmesi isimli çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. Altı yıl MEB’in değişik kademelerinde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. 1997 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr hab. Öztürk Emiroğlu, wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, od roku 2013 dyrektor Yunus Emre Enstitüsü Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie. W jego dorobku naukowym znajdują się książki, artykuły i referaty. Jest też autorem podręczników i skryptów, haseł encyklopedycznych, redaktorem naukowym książek, edytorem pracy pt. Historia Literatury Tureckiej i tłumaczem poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anny Świrszczynskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Tadeusza Różewicza, Edwarda Stachury i innych z języka polskiego na turecki.

Doç. Dr. Öztürk Emiroğlu,Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türkoloji ve Orta Asya Halkları Bölümünün Öğretim Üyesidir. 2013 yılından itibaren Yunus Emre Enstitüsü Varşova Türk Kültür Merkezinin Müdürlüğünü sürdürmektedir. Akademik çalışmalarından başka hikayeler ve radyo oyunları yazmaktadır. Ayrıca ders kitapları ve ansiklopedik metinler yazarlığı, bilim kitapların redaktörlüğü, Türk Edebiyatı Tarihi kitabının editörlüğünü yapmıştır.  Konstanty Ildefons Gałczyński’nin, Anna Świrszczynska’nın, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska’nın, Tadeusz Różewicz’in, Edward Stachura’nın şiirlerini Türkçeye çevirmiştir.